Main menu

Залізці — селище міського типу на півночі Тернопілля, центр селищної ради. У 1939 —1941 роках та у 1944 —1962 роках — районний центр Тернопільської області УРСР. До Залізців приєднано хутори Дерехів, Зоряний, Турчин. Населення — 2816 осіб

Поблизу 3алізців виявлено археологічні пам'ятки доби пізньої бронзи.

Перша писемна згадка про Залізці датується 1483 роком. Тоді вони були частиною Олеських маєтностей, що після смерті Яна із Сенна перейшли у власність його сина Петра Сененського. На початку XVI ст. король Сигізмунд I Старий подарував ці землі Мартину Каменецькому, який сприяв будівництву замку (за іншою версією, Мартин Каменецький став дідичем після одруження з донькою Петра Сененського Ядвигою). Після смерті Мартина Каменецького дідичем став його син Ян — ймовірно, подільський воєвода.

Повний історичний літопим селеща міського тиру Залізці